Werkplekleren ESoE - Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren

Sinds collegejaar 2021-2022 werken wij met een nieuw beoordelingsformulier, gebaseerd op de landelijke bekwaamheidseisen.
Wij maken geen onderscheid mee in de formulieren voor de verschillende stages, het enige verschil dat bestaat is tussen master en minor.
Onderaan ieder formulier kunt u vinden welke niveaus voor de verschillende stages nodig zijn.

Bent u nieuwsgierig naar het materiaal voor de studenten? Klik dan op de links in het dropdownmenu van de studenten.

Heeft u vragen over de stage, de opleiding of een student?
Neem dan even contact met ons op: esa.esoe@tue.nl

Beoordelingsformulieren Bachelor - minor


Stages

Andere Onderdelen

Beoordelingsformulier Master


Stages